Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Buick -39.

Reg.nr: .

Radionr: .

Motornr: .

Byggnation:

Ägare:

Övrigt:.

Fotograferad: Falun.

Foto: Roger Larssons samlingar._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Augusti 2017.