Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: Chevrolet P
anel Truck C-3605 -66.

Reg.nr: DFG618 (fd B48008).

Radionr:

Chassinr: C3605622042B.

Byggnation: Valbo karosserifabrik.

Ägare: Södertälje brandförsvar, Södertälje.

Övrigt:

Fotograferad:

Foto: Mikael Bäckström / Motorami.

1966 års panel truck C3605 byggd hos Valbo karosserifabrik utanför Gävle. Levererad samma år till Södertälje brandförsvar. Systerbil känd hos Uppsala brandförsvar, Norrköpings brandförsvar samt AHU516, bilder finns på tow.se.

Södertälje brandförsvar hade 1970 denna, en C 10 Suburban 1965, 1 st MB 1964 och 2 st MB 1969. B48008 tjänade som katastrofvagn, den enda i Södertälje med 2 st riktiga bårar. Bilen hade tre liv, efter sitt första lade en besättning runt 1970 den på högra sidan med ganska stora skador som följd, bilen blev stående och var föremål för att skrotas, men någon tog beslut på att reparera den hos Motorami i Södertälje AB, och den togs åter i trafik. Efter lång och trogen tjänst togs den runt 1973 ur tjänst till förmån för en Peugeot J7.

Ganska snart stod klart att denna ej kunde tjäna som ambulans då den var alldeles för långsam och togs därför ur trafik. Ånyo togs B48008 sedermera DFG618 i trafik och började sitt tredje liv som ambulans som varade till slutet av 1974. I slutet av 1972 överfördes BA1693, från Huddinge brandförsvar till Södertälje brandförsvar, att tjäna som övningfordon, avrustad som ambulans, karossbyggare Heinel i Malmö. Systerbil känd hos Ängelholms brandförsvar, L84462, samt EAL580 alla tre C3605 av 1966 års modell. Några år senare såg jag DFG618 som då tjänade som orkestertransportbil.

Mikael Bäckström / Motorami.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;
Bäckström, Mikael.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.


_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Januari 2019.