Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Chevrolet ca -70.

Reg.nr: U8480.

Byggnation: Sala karosserifabrik.

Leverantör: LIC

Ägare: Västmanlands Läns Landsting, lasarettet Västerås.

Foto: L Stervander.


____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Januari 2007.