Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Ford -42 till -47.

Reg.nr: N4155.

Ägare: Falcks Räddningskår.

Fotograferad i Kumla 1955.

Foto: Roger Larssons samlingar._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.


_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 2014.