Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Ford Country Sedan -55.

Reg.nr: M55075.

Radionr: .

Motornr: .

Byggnation:

Ägare: Brandkåren, Höganäs.

Bilden tagen i samband med att brandkåren tar över ambulanstjänsten efter ett privat företag.

Fotograferad:

Foto: Från Kjell Nessrup._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.


_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i April 2016.