Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: GMC -20.

Reg.nr: M3067.

Radionr: .

Motornr: 46866.

Byggnation:

Ägare: Helsovårdsnämnden, Helsingborg..

Övrigt:.

Fotograferad:

Foto: Kjell Nessrup._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Januari 2018.