Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: IH C1300 -64.
Reg.nr: GCA878 (f.d. M1818).

Radionr: 48.

Chassinr:

Byggnation: June.

Ägare: Malmö Brandkår, Malmö.

Övrigt:

Fotograferad:

Foto: Från Lars-Owe Göthe och Magnus Wikström.

Bilderna visar en av de två specialambulanser som Malmö Brandkår skaffade. De kallades först special- och läkarambulans men senare blev det regionsambulans. Genom sin mångsidighet anlitades den även utanför Malmöregionen och bl a körde man brännskadade patienter till Linköping eftersom man kunde ta hela sjuksängen med tillhörande akutvårdsutrustning.

Bilen på bilden togs i bruk 1965 som specialambulans 48 och ersatte direkt bil 47 eftersom den hade fått en del nytt i utrustningen. Som 968 genomfördes 1972 på prov utryckning med läkare ombord. Läkarna gillade inte nymodigheten (det var brandchefen Sven Sönnerbergs idé) och projektet gick i stå. När nästa stora projekt, hjärtambulansen, drogs igång 1972 med en förlängd Peugeot J7F från 1972, fick denna nr 968. IH-n fick då 970 som egentligen var landstingets ambulansbasstation i Sjöbo. 970 blev en ren sängambulans och 1977 tömdes den på ambulansutrustning och blev verkstadsbil 184. Ett år senare plockades vårdhytten bort och ersattes med ett flak. Hyttens förhöjda del plockade också bort. Som lastbil fick den 1980 nr 166 och slutade sina dagar på övningsplatsen. Den avregistrerades 1992-02-10 och skrotades senare på övningsplatsen Barbara sedan motorn tagits omhand.


_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;
Göthe, Lars-Owe.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.


_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 2018.