Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger:MB 190, från Örebro.

Reg.nr: T10.

Byggnation: Miesen.

Foto: Från Örebro stadsarkiv.
____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2011.