Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo.

Foto: Roger Larssons samlingar.

____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i December 2006.