Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo ca -54.

Byggnation: Grip.

Foto: Volvo (samtliga).

Tack till Christer Niklasson och Sv. Volvo PV-klubben.


____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i September 2010.