Bildarkiv - äldre ambulansfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo P210 (förlängd).

Reg.nr: _19B.

Byggnation: Troligen Grip.

Foto: Volvo (samtliga).

Tack till Christer Niklasson och Sv. Volvo PV-klubben.
____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Oktober 2010.