Bildarkiv - läkarbilar
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo Amazon.

Reg.nr: AA54790.

Radionr: 11.

Ägare: Räddningskåren.

Foto: Roger Larssons samlingar.
____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2011.