Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - IH
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: 1
H 1210 -71.

Reg.nr: GAJ491.

Radionr: 428, 454.

Chassinr: 113208H082328.

Byggnation: Holmes (senare ombyggd till underlift).

Ägare: Motorbranschens Bärgningstjänst, Malmö.

Fribrocks Motor, Eslöv

Övrigt:

Fotograferad:

Foto: Från Jocke, AK och Roger Larssons samlingar.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Augusti 2015.