Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Mazda T3500.

Reg.nr: LRE561.

Radionr: 423.

Chassinr:

Byggnation: Nielsen.

Ägare: Motorbranschens Bärgningstjänst, Malmö.

KAK:s Bärgningsjour, Arboga.

Foto: Roger Larssons samlingar.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i September 2014.