Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - MB
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: MB 913.

Reg.nr: .

Radionr: 804.

Ägare: Bärgningstjäns i Eskilstuna AB.

Foto: Från AK.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2013.