Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - MB
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: MB.

Reg.nr: .

Radionr: 389.

Byggnation: Peli.

Ägare: GJ:s Bärgningstjänst HB, Göteborg.

Foto: Från Fredrik Klint.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i April 2013.