Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - MB
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: MB.

Reg.nr: ANC164.

Radionr: 389 o 486.

Byggnation:

Ägare: GJ:s Bärgningstjänst HB, Göteborg.

Krickes Bilbärgning, Tranås.

Övrigt:

Fotograferad:

Foto: Från Ulf Gustavsson.


_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juni 2013.