Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - MB
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: MB.

Reg.nr: DYL467.

Radionr 394.

Byggnation:

Ägare: F:a Zetterlunds Entreprenad AB, Göteborg.

Foto: Larssons samlingar/tow.se och från Thomas Hasselberg.


_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i September 2013.