Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - MB
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: MB.

Reg.nr: .

Radionr: 387.

Byggnation:

Ägare: Sävedalens Autoverkstad, Göteborg.

Foto: Från Thomas Hasselberg.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i November 2013.