Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - MB
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: MB.

Reg.nr: HOY177.

Radionr: .

Byggnation:

Ägare:

Foto: Roger Larssons samlingar.

_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2014.