Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - MB
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: MB 814 -86.

Reg.nr: MLN067.

Radionr: 774.

Chassinr: 67401215230084.

Byggnation: Nilsen.

Ägare: Kalmar Bilbrägning, Kalmar.

Foto: Roger Larssons samlingar.

_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Maj 2014.