Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - MB
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: MB LP608 -76.

Reg.nr: JFS655.

Radionr: .

Chassinr: 31405214255007.

Byggnation:

Ägare: Jörgens Bil & Maskin, Hålanda.

Övrigt:

Fotograferad:

Foto: Från Jörgen Johansson._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2017.