Bildarkiv - äldre bärgningsfordon - MB
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: MB LB608 -69.

Reg.nr: FZA271.

Radionr:

Chassinr: 31405210652181.

Byggnation:

Ägare: Strömstad Bilräddning, Strömstad.

Övrigt:

Fotograferad:

Foto: Från Christians Thorvall.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i April 2019.