Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:


Höger: En av Centralgaragets första bärgningsbil. Okänt fabrikat.

Den förolyckade bilen verkar av kylarens form vara en Scania-Vabis från 1910-talet eller så.

Obs att ett block är fästat bortom bildens högerkant och att personalen lyfter bilen med hjälp av domkraft och stöttor.

Foto: Larssons samlingar/tow.se.____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i April 2007.