Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Toyota Landcruiser.

Reg.nr: .

Radionr: 623.

Byggnation: Nielsen.

Ägare: Keiser Transport AB, Uppsala.

Foto: Roger Larssons samlingar.

_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2013.