Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Toyota Landcruiser.

Reg.nr: MHA983.

Radionr: 365.

Ägare: Reines Bilbärgning, Alingsås

Foto: Roger Larssons samlingar och Thomas Hasselberg.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i November 2013.